Quan niệm kiến trúc

QUAN NIỆM KIẾN TRÚC ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI “Là tạo những điều đẹp đẽ. Kiến trúc sư phải giúp chủ đầu tư có cái nhìn chính xác về công trình của mình trong tương lai, để việc xây dựng là khoa học và tiết kiệm nhất, để chắc chắn về hiệu quả kinh tế, sự thoải mái, hợp lý nhất khi sử dụng công trình về sau. Kiến trúc sư …